- Alle som trodde de hadde forsikring gjennom European Insurance Agency (EIA) bør umiddelbart tegne ny forsikring et annet sted, mener Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). - Alle som trodde de hadde forsikring gjennom European Insurance Agency (EIA) bør umiddelbart tegne ny forsikring et annet sted, mener Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Trafikkforsikringsforeningen sendte torsdag ut brev til dem som hadde trafikkforsikring gjennom EIA med denne klare beskjeden. I brevet heter det blant annet at på bakgrunn av de opplysninger som er mottatt, synes det rimelig sikkert at det ikke står noe forsikringsselskap bak forsikringen.Yrkesskadeforsikringen arbeider med å skaffe oversikt over kommuner og bedrifter som har kjøpt yrkesskadeforsikring gjennom EIA. (©NTB)