Den norske Den norske falt overraskende mye i november, viser tall fra SSB. Samtidig viste nye tall for investeringsanslag på norsk sokkel at det i 2006 ligger an til å bli investert 92,8 milliarder kroner i olje- og gassutbygginger. For tre måneder siden var tilsvarende anslag 78,2 milliarder kroner. falt overraskende mye i november, viser tall fra SSB. Samtidig viste nye tall for investeringsanslag på norsk sokkel at det i 2006 ligger an til å bli investert 92,8 milliarder kroner i olje- og gassutbygginger. For tre måneder siden var tilsvarende anslag 78,2 milliarder kroner. Senioranalytiker Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets slår fast at ledighetstallene var mye sterkere enn ventet, melder Reuters.- Det var en markert vekst i oljeinvesteringene, sier han videre.Ifølge Aamdal trekker begge tallene klart i retning av at rentene skal opp.