Firm-styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling 22. desember for å velge nytt styre. Styreformann Bengt Thuresson trekker seg.I meldingen vises det til uenigheter mellom Xceleras representant i styret, Hans Eirik Olav, og resten av styret, noe som har gjort det vanskelig å opprettholde et effektivt arbeidsklima.KS Norsk Vekst II, Segmentor og KLP Forsikring, som har 55,4 prosent av aksjene i Firm, foreslår Øyvind Aasbø som ny styreformann. Berit Svendsen, Øystein Moan, Henning Vold og Jarle Holt blir foreslått som nye styremedlemmer.Firm gikk på børs tidligere i uken, men er ennå ikke omsatt.