Acta vant i retten igjen

Acta med ny seier i retten over de fire utbryterne. Og gir seg ikke med det.

Politikk

Acta ASA, et heleid datterselskap av Acta Holding ASA, har i Eidsivating Lagmannsrett fått stadfestet kjennelsen fra tingretten om at de fire utbryterne Thomas Andre Kokkim, Glenn Andre Sundhagen, Torstein Wollner og Bendik Wanvik brøt konkurranseklausulene ved urettmessig å ta med seg og benytte Actas kundelister.Dermed blir tingrettens kjennelse fra september i fjor i hovedsak stående, skriver Acta i en pressemelding.- Lagmannsrettens kjennelse bekrefter vårt standpunkt. Nemlig at utbryterne har brutt avtalene de har inngått med Acta. Det betyr blant annet at utbryterne ikke får kontakte Actas kunder slik de har gjort etter at de hoppet av, sier Acta-sjef Simen Mørdre i en kommentar.Acta vil ifølge meldingen vurdere ytterligere rettslige skritt for å følge opp saken.

Nyheter
Næringsliv