Dette skjer i dag

Resultatsesongen fortsetter. Det samme gjør OL.

Politikk

Resultatsesongen fortsetter i dag med Aktiv Kapital, MediStim, Troms Fylkes Dampskibsselskap, Geo, Lerøy Seafood Group, DOF og Sinvest her hjemme.Statistisk sett er følgende verdt å merke seg:Tyskland:Importpriser i januarUK:Revidert BNP-vekst i 4.kvUSA:Ordreinngang varige goder i januar kl 14:30SSB: Nye foretak, 2005SSB: Skattestatistikk. Oversikt over skatteligningen 2004.SSB: Avfallsregnskap for Norge. Endelige tall for 2003, framskrivninger for 2004-2010.Ellers avholder Ringerike Sparebank forstanderskapsmøte, mens Media & Research Group avholder generalforsamling.Innenriks vil vi trekke frem dette:Oslo: Helsemyndighetene jobber intenst for å identifisere bakterien som har forårsaket akutt nyresvikt hos seks småbarn. Myndighetene tar matprøver hjemme hos de syke barna.Oslo: Vinneren av Nordisk Råds litteraturpris 2006 kunngjøres på en pressekonferanse. De norske nominerte er: Edvard Hoem: «Mors og fars historie» og Øivind Hånes: «Pirolene i Benidorm».Harstad: Statoil har bevilget et professorat til det nye toårige mastergradsprogrammet «Energi og miljø i nord» som starter ved Universitetet i Tromsø høsten 2006. Avtalen mellom Statoil og Universitetet blir i dag offisielt underskrevet.I OL i Torino i dag vil norske øyne være rettet mot 30 kilometer fri teknikk for kvinner, der Kristin Størmer Steira, er vårt fremste håp. Skøytegutta skal prøve å redde æren med en medalje eller to på 10.000 meter. Norske håp er Eskil Ervik, Lasse Sætre og Øystein Grødum.Kilder: NTB, TDN Finans, SSB

Nyheter
Næringsliv