Gjedrems råd til Jens

Sentralbanksjef Svein Gjedrem med sine to klare råd til den sittende regjeringen.

Politikk

I tillegg til å snakke om den lyse økonomiske tilstanden, fant sentralbanksjef Svein Gjedrem i sin årstale i går anledning til å komme med to klare råd til den sittende regjeringen om fremtiden.For det første trakk Gjedrem fram verdien av omstillinger i næringslivet, som kan skape nye ideer og verdier.Han advarte indirekte den rødgrønne regjeringen mot å bruke sitt statlige eierskap til kunstig å holde bedrifter i live, og viste til konkursen i Kongsberg Våpenfabrikk og bedriftene som ble etablert i kjølvannet av den.- Da staten lot bedriften gå konkurs, var det også et viktig veivalg i utøvelsen av statlig eierskap. Krav til overskudd disiplinerte de nyetablerte selskapene. Samtidig førte oppsplitting til at kunnskap og verdier ble synlige, sa Gjedrem.Han understreket at statseide selskap i dag må styres på lik linje med de privateide.- De statlige selskapene er underlagt akkurat samme markedsdisiplin som andre, med krav til avkastning og kontinuerlig omstilling og utvikling. Det er da også bare slik et selskap kan unngå å stagnere, sa Gjedrem torsdag.Bekymret over utdanningSentralbanksjefen kom også med en advarsel mot å la kunnskapsnivået i norske skoler falle for lavt og viste til stadig synkende matte-kunnskaper hos norske elever.- Norge tar en økonomisk risiko når vi lar kompetansenivået forvitre slik, sa Gjedrem og viste til hvordan kunnskap er grunnleggende for omstilling, som igjen fører til ny vekst.- Men - for å se lysere på det: Vi har jo tidligere erfart at negative trender kan snus på svært viktige områder av samfunnet, la sentralbanksjefen til og viste fram en plansje over norske OL-medaljer de siste tiårene. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv