Her er årstalen til Gjedrem

Her ser du hva sentralbanksjef Svein Gjedrem redegjorde for i sin årstale i går.

Politikk

I sin årstale i går gjentok sentralbanksjef Svein Gjedrem at renten kun skal økes i små og ikke-hyppige omganger. Mållet om lav og stabil inflasjon er troverdig, selv om inflasjonen i perioder har avveket fra målet, fortalte Gjedrem. Norges Bank-sjefen kom også med flere råd til regjeringen, deriblant om utdanning og statlig eierskap.Årstalen i sin helhet (PDF) finner du her. Figurer med kommentarer finner du her.

Nyheter
Næringsliv