KjøpLogg inn

PR-rådgiver siktet av Økokrim

Tidligere P4-sjef Rune Brynhildsen er siktet av Økokrim for å ha gitt informasjon til en annen person, som igjen er siktet for innsidehandel.

Publisert 9. feb. 2006 kl. 20.34
Oppdatert 14. des. 2013 klokken 07.28
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 350 ord

På bakgrunn av flere henvendelser fra media i dag, ønsker Brynhildsen Woldsdal PR å informere om følgende:11. november i fjor siktet Økokrim partner Rune Brynhildsen i Brynhildsen Woldsdal PR for at han forsettelig eller uaktsomt kan ha bidratt med informasjon som kan ha blitt brukt i innsidehandel. Han er ikke siktet for selv å ha handlet ulovlig med verdipapirer, eller for å ha gitt informasjon i vinnings hensikt. Han er siktet for å ha gitt informasjon til en annen person, som igjen er siktet for innsidehandel.Ytterligere fire personer er siktet i saken, uten at disse forhold har med Rune Brynhildsen å gjøre, lyder det i en pressemelding sendt ut av styreformann Knut Ivar Skeid i Brynhildsen Woldsdal PR i ettermiddag.Økokrim presiserer at det ikke foreligger mistanke mot andre medarbeidere eller Brynhildsen Woldsdal PR som selskap.Permittert- Som et firma som lever av å håndtere all type informasjon på en konfidensiell og lovmessig riktig måte, ser vi svært alvorlig på at en av våre mest sentrale medarbeidere på denne måten er trukket inn i en slik sak. Vi har strenge interne retningslinjer å forholde oss til i vår virksomhet, i tillegg til gjeldende lovverk på området, sier styreformann Knut Ivar Skeid.Brynhildsen ba seg umiddelbart permittert fra selskapet inntil man fikk bedre oversikt over sakens omfang.- Da vi hadde fått nærmere oversikt over saken, anmodet vi Rune om å gjenoppta sitt arbeide som rådgiver. Enhver siktelse er svært alvorlig, men Rune er på den annen side uskyldig inntil det motsatte er bevist, sier Skeid.Av hensyn til våre kunder har Rune Brynhildsen bedt seg fritatt for håndtering av børssensitiv informasjon i tiden frem til saken er offentlig eller siktelsen frafalles. Aktuelle kunder er også orientert om saken.UforståendeRune Brynhildsen stiller seg uforstående til beskyldningene. Han har avgitt flere politiforklaringer i saken, og er innstilt på et fortsatt godt samarbeid med Økokrim for å kunne bidra til å avslutte saken så raskt som mulig.Brynhildsen Woldsdal PR opplever dialogen med Økokrim som profesjonell og ryddig, og vil bistå dem med den informasjon de eventuelt måtte ha behov for i sakens anledning.Rune Brynhildsen var tidligere sjef for P4.