Spår sterkere krone

Harald Magnus Andreassen anbefaler renteøkning. SSB-forsker Roger Bjørnstad advarer mot hva en særnorsk renteheving kan bety for norsk industri.

Publisert 11. feb. 2006 kl. 10.04
Oppdatert 14. des. 2013 klokken 07.29
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 147 ord
First-økonom Harald Magnus Andreassens om ett år møter motstand hos industrien. Det vil kunne styrke kronekursen ytterligere med de konsekvensene det kan få for norsk industrivirksomhet, melder DN.- Disse beregningene indikerer at en ekstra økning i renta på to prosentpoeng isolert sett vil føre til at den norske kronekursen styrker seg med ca. ti prosent, sier forsker Roger Bjørnstad i Statistisk sentralbyrå ifølge avisen. Han viser tall beregninger byrået har gjort om effekten på norsk økonomi av en renteøkning fra Norges Banks side uten at det skjer tilsvarende økning internasjonalt.Bjørnstad sier ifølge avisen videre at beregningene viser at dette vil redusere aktiviteten i industrien med anslagsvis tre prosent, og at særnorske rentehevinger vil ha store konsekvenser for valutakursen og dermed for norsk industris konkurranseevne. En sterkere krone innebærer at norske virksomheter får mindre betalt i norske kroner for produktene som selges internasjonalt.