Makspris har ingen betydning

Kunnskapsminister Øystein Djupedal ønsker ytterligere kutt i barnehagenes makspris, på tross av at dette ikke har stor betydning for foreldre flest.

Politikk

- Kvalitet er viktigere enn penger. Jeg stoler mer på barnehagen enn på dagmamma, og ville nok valgt barnehage uavhengig av maksprisreformen, sier tobarnsmoren Jofrid Harkestad Pytte til Aftenposten.En fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at ni av ti foreldre sier de helt sikkert eller trolig ville valgt barnehage uavhengig av maksprisreformen. Bare seks prosent ville trolig ikke valgt barnehage uten maksimalprisreformen.Undersøkelsen ble utført i fjor høst da maksprisen var 2750 kroner. Fra nyttår ble prisen redusert til 2250 kroner. Kunnskapsminister Øystein Djupedal ønsker ytterligere priskutt, ned til 1750 kroner.- Det er bra å gi småbarnsforeldre bedre økonomi. Lavere pris gjør at også de som i utgangspunktet ikke har råd, etterspør barnehageplass, sier Djupedal til avisen.Det offentlige har aldri brukt mer penger på barnehage enn i dag. En oversikt utarbeidet av Private Barnehagers Landsforbund (PBL) viser at stat og kommuner i år vil bruke ca. 18 milliarder på barnehager, tilsvarende 79 000 kroner per barn.

Nyheter
Næringsliv