Resultatsesongen ruller videre, og her hjemme er det SuperOffice, Yara og RCCL som skal legge frem tall.Utenlands skal selskaper som 3M, Ericsson, Ford, Halliburton og Schlumberger i ilden.Statistikere kan glede seg over følgende i dag:Frankrike:Privat forbruk i mars kl 08:45SSB: Eierskap og roller i næringslivet - søkelys på kvinner og nyetablering.SSB: Lønnsstatistikk. Ansatte i privat undervisning, per 1. oktober 2005.SSB: Skatteregnskapsstatistikk, januar-mars 2006.Ellers avholder Skiens Aktiemølle generalforsamling.Innenriks legger vi merke til dette:Oslo: Avinor presenterer plan for virksomheten 2006-2008 (§ 10 planen) på en pressekonferanse.Oslo: Kultur- og kirkedepartementet arrangerer konferanse om generell kulturlov.Drangedal: Statsminister Jens Stoltenberg deltar på Telemark Arbeiderpartis har årsmøte.Vinterbro: Journalister inviteres til testkjøring av Tusenfryds nyeste berg-og-dal-bane, SpeedMonster.Oslo: Hviterusslands opposisjonsleder Aleksandr Milinkevitsj er i Oslo etter invitasjon fra Den norske Helsingforskomité.Lillestrøm: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen åpner Messen Hus & Hage. Trondheim: SINTEF inviterer til pressekonferanse for å presentere nøkkeltall fra regnskapet og oppsummere SINTEF-året 2005.Molde: Møre og Romsdal Arbeiderparti har energipolitisk seminar der en ny energipolitikk for Møre og Romsdal skal diskuteres.Kilder: NTB, TDN Finans, SSB