Dette skjer i dag

Resultatsesongen ruller videre, både ute og hjemme.

Politikk

Resultatsesongen ruller videre, og her hjemme er det SuperOffice, Yara og RCCL som skal legge frem tall.Utenlands skal selskaper som 3M, Ericsson, Ford, Halliburton og Schlumberger i ilden.Statistikere kan glede seg over følgende i dag:Frankrike:Privat forbruk i mars kl 08:45SSB: Eierskap og roller i næringslivet - søkelys på kvinner og nyetablering.SSB: Lønnsstatistikk. Ansatte i privat undervisning, per 1. oktober 2005.SSB: Skatteregnskapsstatistikk, januar-mars 2006.Ellers avholder Skiens Aktiemølle generalforsamling.Innenriks legger vi merke til dette:Oslo: Avinor presenterer plan for virksomheten 2006-2008 (§ 10 planen) på en pressekonferanse.Oslo: Kultur- og kirkedepartementet arrangerer konferanse om generell kulturlov.Drangedal: Statsminister Jens Stoltenberg deltar på Telemark Arbeiderpartis har årsmøte.Vinterbro: Journalister inviteres til testkjøring av Tusenfryds nyeste berg-og-dal-bane, SpeedMonster.Oslo: Hviterusslands opposisjonsleder Aleksandr Milinkevitsj er i Oslo etter invitasjon fra Den norske Helsingforskomité.Lillestrøm: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen åpner Messen Hus & Hage. Trondheim: SINTEF inviterer til pressekonferanse for å presentere nøkkeltall fra regnskapet og oppsummere SINTEF-året 2005.Molde: Møre og Romsdal Arbeiderparti har energipolitisk seminar der en ny energipolitikk for Møre og Romsdal skal diskuteres.Kilder: NTB, TDN Finans, SSB

Nyheter
Næringsliv