Fradrag du må huske på

- En typisk klassiker blant fradragene folk glemmer å føre opp, sier advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen til HegnarOnline.

Politikk

Det er velkjent at du kan føre 28 prosent av gjeldsrentene til fradrag på skatten. Men det gjelder ikke bare gjelden du har i banken.- KlassikerRenter betalt på gjeld til privatpersoner, inklusive arbeidsgiver, kan også føres til fradrag.- Dette er en typisk klassiker blant fradrag folk glemmer å føre opp, sier advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen til HegnarOnline.Når det gjelder lån fra foreldre til barn, må foreldrene inntektsføre rentene barna betaler - slik at dette går opp i opp innad i familien.Annet til fradragI tillegg minner vi om at du også skal ha fradrag for:

  • forsinkelsesrenter/morarenterforsinkelsesrenter/morarenter
  • omkostninger ved refinansiering, inklusive behandlings-, depot- og tinglysningsgebyr og evt. kostnader ved å fremskaffe takstomkostninger ved refinansiering, inklusive behandlings-, depot- og tinglysningsgebyr og evt. kostnader ved å fremskaffe takst
  • tap på valutalåntap på valutalån
  • kredittkjøp under visse forutsetninger, blant annet stilles det en rekke krav til hva den skriftlige kontrakten skal inneholdekredittkjøp under visse forutsetninger, blant annet stilles det en rekke krav til hva den skriftlige kontrakten skal inneholde
  • fordel ved rimelig lån i arbeidsforhold; fordelen oppstår om du i fjor betalte en rente under normrenten (2,5 prosent).fordel ved rimelig lån i arbeidsforhold; fordelen oppstår om du i fjor betalte en rente under normrenten (2,5 prosent).
Lån fra arbeidsgiverNår det gjelder såkalte smålån fra arbeidsgiver (inntil 0,6 G = 35.267 kroner), skal du ikke fordelsbeskattes dersom du ikke betaler renter. Sjekk lønns- og trekkoppgaven for at dette ikke er oppført.For større lån enn dette blir det fordelsbeskatning om du betaler en rente under normrenten.Ikke fradragsberettigetRenter på restskatt og renter som påløper ved forsinket innbetaling av utlignet skatt er ikke fradragsberettiget.

Nyheter
Næringsliv