Stein Erik Hagen, som er Orklas største aksjonær, åpner for å stille som styreleder i Orkla.- Dersom vervet blir ledig og det er ønsket fra ansatte og aksjonærer at jeg påtar meg vervet som styreleder, vil jeg måtte gjøre det, sier Hagen til N24.- Jeg har vært tvilende til om det vil være riktig for meg å gå inn i et så utsatt verv. I dag har jeg jo en meget fri stilling - som jeg ønsker å beholde, sier Hagen.