- Oljeformuen er stor, 1500 milliarder kroner. Men folk skal vite at vi skylder tre ganger så mye i pensjonsforpliktelser, 4600 milliarder kroner. Tar vi med det i regnestykket, og gir folk ansvar for egen pensjon i dag, vil de fleste gå i minus, sier finansministeren til n24.Men Halvorsen synes det er interessant med Kydland-gruppens forskning på om det er mulig å overføre oljeformuen til folket.- Jeg tror ikke vi vil se en privatisering av pensjonsforpliktelsene eller en nedbygging av den offentlige velferdsstaten. Så får vi se hva som kommer ut av Kydland-utredningen. Det har aldri skadet med forskning. Så får politikerne ta valgene, sier hun.