Finansminister Kristin Halvorsen ber Kredittilsynest Bjørn Skogstad Aamo om å vurdere å skjerpe regelverket for "garantert sparing", melder DN idag. Statsråden ser behovet for skjerpet informasjon til informasjon til kundene om forventet avkastning, risiko og pris på sammensatte spareprodukter. Eksempler på slike produkter er såkalte aksjeindeksobligasjoner og lignende "garanterte" produkter.- Jeg har merket meg kritikken av disse produktene og vil nå ta et initiativ for å få det stoppet, sier Halvorsen ifølge avisen.