Finansdepartementet har bestemt at skjermingsrenten blir uendret på 1,7 prosent ut 1. halvår 2006. Finansdepartementet har bestemt at skjermingsrenten blir uendret på 1,7 prosent ut 1. halvår 2006. Du som låner ut penger til et aksjeselskap, må derfor regne med ekstra skatt om renten du får på lånesummen er over 1,7 prosent etter skatt, melder Skattebetalerforeningen.Bakgrunnen for ekstraskatten er at skattemyndighetene, da skatt på utbytte ble innført ved årsskiftet, forventet at mange ville tilpasse seg ved å ta ut høye renter på lån istedenfor."Skjermingen" for beregnes forskuddsvis annenhver måned.