- Lov å nyte oppgangen

Handelsbankens Knut Anton Mork ser ingen skyer på himmelen for tiden og finner flere forhold som tilsier at festen ikke er over med det første.

Politikk

Handelsbanken la i går frem sin rapport som spår fortsatt gode tider for norsk økonomi.- Det er ikke slik at alle fester skal bremses. Noen ganger oppstår muligheter som ikke har vært der før. Da er det lov å nyte oppgangen, sier sjeføkonom Knut Anton Mork ifølge DN.Mork ser ingen grunn til å bremse den kraftige oppgangen vi nå er inne i. Han betegner oppgangen Norge nå er inne i som "usedvanlig sterk", men er ikke bekymret av den grunn.Sjeføkonomen mener det er flere forhold som tilsier at norsk økonomi har evne til å levere.- Vi har fått nye investeringsmuligheter i olje- og gassvirksomhet. Disse forholdene er fundamentale og vil vare, sier han ifølge avisen. Globaliseringen gjør dessuten ressurstilgangen mer fleksibel, sier han og peker på at mye av arbeidskraftbehovet blir dekket av arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa.

Nyheter
Næringsliv