Lover Pan Fish-svar

Fiskeridepartementet har sendt brev til Pan Fish.

Politikk

Pan Fish søkte i mars om tillatelse til å eie inntil 25 prosent av den samlede konsesjonsbiomasse for laks og ørret i Norge. Ifølge Intrafish kan selskapet vente seg et svar på om søknaden blir innvilget i månedsskiftet april/mai."Vi legger til grunn behandlingstid på inntil fem uker. På grunn av påsken vil derfor vedtak kunne ventes i månedsskiftet april/mai. Vi tar forbehold om at det ikke oppstår uforutsette forhold som kan forlenge saksbehandlingstiden.", heter det i et brev fra departementet til Pan Fish-sjef Atle Eide

Nyheter
Næringsliv