Regjeringen og forsvarsministeren ønsker å vise at nordområdene er strategisk viktige for Norge, og øker dermed aktiviteten i Nord-Norge, skriver Dagsavisen.- Forsvarets tilstedværelse og evne til suverenitetshevdelse i nord skal økes, sa Strøm-Erichsen på et seminar ved Landsdelskommando Nord-Norge i helgen.Strøm-Erichsen sier til NRK at regjeringen følger dette opp ved å øke budsjettet for inneværende år. Hun mener blant annet at økt samarbeid med russerne, og den kommende Shtokman-utbyggingen, vil kreve nye militære utfordringer, skriver avisen.