Handelsbankens makroøkonomer nedjusterer sin forventning til rentene 12 måneder frem i tid med et kvart prosentpoeng, ifølge Reuters. Økonomene i Handelsbanken tror nå at Norges Bank nøyer seg med å sette opp foliorenten til 3,5 prosent det neste året. På to års sikt ventes styringsrenten å ligge på 4,5 prosent. Samtidig regner man med at norsk økonomi går svært lyse tider i møte.- Ikke alle oppgangskonjunkturer skal bremses, bare de som sprenger økonomiens evne til å levere, heter det i bankens halvårlige konjunkturrapport. Banken regner nå med at vekstprognosene endres, fra "nedbremsing i år" til "fortsatt høy vekst i minst to år til, drevet av olje og globalisering."Handelsbanken regner også med at det kun er et spørsmål om tid før det stramme arbeidsmarkedet driver inflasjonen oppover, og at virkningen kan bli sterkere enn det sentralbanken regner med. Norges Banks prognoser peker mot at inflasjonsmålet på 2,5 prosent først blir nådd i 2009.Rapporten spår også ytterligere en marginal kronestyrkelse, nærmere bestemt til 7,70 mot euro og 6,10 mot dollar på 12 måneders sikt.Norges Bank holder sitt neste hovedstyremøte 26. april.