Tilliten til våre toppolitikere har endret seg kraftig i løpet av årets tre første måneder. Tre firedeler av regjeringsmedlemmene rammes av svekket tillit, viser Norsk Samfunnsbarometer- Den ferske målingen vi nå presenterer viser vesentlige endringer i tilliten til politikerne. Regjeringen seiler ikke lenger på vinnereffekten fra valget. Hele 14 av de 19 regjeringsmedlemmene har svekket tillit, også statsminister Jens Stoltenberg, sier senior rådgiver Øyvind Johnsen i Geelmuyden.Kiese i en melding.Fremskrittspartiets økende popularitet slår også ut på Samfunnsbarometerets måling: For første gang er Carl I. Hagen helt oppe på andreplass når det gjelder tillit, bare slått av Jens Stoltenberg.- Vi har også en annen historisk rekord. Så lenge vi har målt tilliten til politikere har det aldri skjedd at Senterpartiets leder har høyere tillit enn Høyres leder, men det er altså realiteten i dag. Den tredje rekorden er bunnmålingen for SVs partileder Kristin Halvorsen, sier Johnsen.