Og det er sykehuset som tar regningen.- Jeg synes ikke dette er spesielt problematisk, sier sykehusdirektør Arne Rui til VG. det ligger et element av påskjønnelse i turen for vedvarende hardt og resultatgivende arbeid for sykehuset.Bjørn Erikstein, adm. dir i Helse Sør, poengterer at Sykehuset Telemark er landets mest kostnadseffektive helseforetak.- De gjør en seriøs og ordentlig jobb når det gjelder budsjettarbeid. Når det gjelder hvor de reiser, har jeg ikke lagt meg borti det, sier Erikstein til avisen.