Utsetter det vanskelige til høsten

Mange av de større og prinsipielt vanskelige sakene har regjeringen valgt å utsette til høsten, eller på ubestemt tid.

Politikk

- Det er problematisk at det er de store, prinsipielle sakene som skyves fremover. Slik det er nå, ser vi ikke hva som er regjeringens store linjer, sier Erna Solberg til Dn.Utenom Forvaltningsplanen for Barentshavet som ble loset i havn før påske, er det få store saker som er lagt frem.Dette har regjeringen utsatt:* Stortingsmelding om statens eierskapspolitikk* Kvalitetsmeldingen for eldreomsorgen (Eldremeldingen)* Forslag til endringer i bioteknologiloven* Stortingsmelding om eierskapet og virksomheten i Posten Norge* Innføringen av minside.no* Endringer i lov om Statens pensjonskasse* Endring i utlendingsloven* Stortingsmelding om pensjonsreform* Forslag om endringer i veitrafikkloven* Endringer i Svalbardloven* Endringer i domstollovenSolberg er overrasket over utsettelsen av stortingsmeldingen om aktivt eierskap som har vært en av regjeringens fanesaker.- Det er tydelig at det er intern uenighet om hva som faktisk skal ligge i de begrepene de rødgrønne opererer med. Hva mener de egentlig med "aktivt statslig eierskap"? Dette er jo det området de rødgrønne virkelig har flagget høyt, og som er brennaktuelt i disse dager. Da er det forbausende at hele meldingen blir utsatt, sier Solberg til avisen.

Nyheter
Næringsliv