Hurtigruten Group ASA er informert om at regjeringen i det kommende statsbudsjettet vil foreslå å utvide nettolønnsordningen til å omfatte sikkerhetsbemanningen på Hurtigruten med virkning fra 1. juli 2007. Forutsetningene for utvidelsen vil bli nærmere presisert i Statsbudsjettet. Hurtigruten Group ASA er informert om at regjeringen i det kommende statsbudsjettet vil foreslå å utvide nettolønnsordningen til å omfatte sikkerhetsbemanningen på Hurtigruten med virkning fra 1. juli 2007. Forutsetningene for utvidelsen vil bli nærmere presisert i Statsbudsjettet. Det er i dag ikke klart hvilken økonomisk konsekvens innlemmelse i nettolønnsordningen vil få for selskapet og om dette eventuelt vil få noen konsekvens for den løpende avtale om tjenestekjøp mellom Staten og Hurtigruten, fremgår det av en melding.Foto: Hurtigruten ved kai i Svolvær