Høyesterett har kommet med en kjennelse i den såkalte Thoresen-saken. Ifølge NA 24 er straffen i saken mot den tidligere finansdirektøren i Reitangruppen, John Thoresen, skjerpet. Thoresen en misbrukte innsideinformasjon til å kjøpe 125.000 Sense-aksjer. Høyesterett har kommet med en kjennelse i den såkalte Thoresen-saken. Ifølge NA 24 er straffen i saken mot den tidligere finansdirektøren i Reitangruppen, John Thoresen, skjerpet. Thoresen en misbrukte innsideinformasjon til å kjøpe 125.000 Sense-aksjer. Høyesterett mener misbruk av innsideinformasjon av noe omfang skal straffes med ubetinget fengsel. Ifølge førstestatsadvokat Hedvig Moe i Økokrim er dette en langt strengere straff enn det som er gitt av andre domstoler tidligere.Tingretten dømte Thoresen til fengsel i 90 dager og til å betale 10.000 kroner i saksomkostninger. Nå er han døm til fengsel i seks måneder for egen innsidehandel og tilskyndelse til brorens innsidehandel.- Høyesterett har sagt at dersom du bruker innsideinformasjon er hovedregelen at du må komme i fengsel. Dette er et sterkt signal til markedet slik at de som får innsideinformasjon må tenke seg om før de faller for fristelsen å misbruke den, sier Moe til NA24.