- For en gangs skyld kan vi bygge på ekte erfaring, og ikke på noe som står i en tykk bok som noen har finansiert og som er basert på forskning som ingen forstår seg på.Ordene tilhører ikke Stutum, men kommunalminister Åslaug Haga. Nationen skriver i dag om Hagas utspill på konferansen Kommunal 06 hvor gikk hun til kraftig angrep på konsulentbyråene som angivelig skal ha tjent seg rike på omstillinger i det offentlige. Haga vil nå ha slutt på bruken av konsulenter, og mener at de ansatte kan gjøre jobben vel så godt.Haga har universitetsutdannelse og har i lengre tid jobbet sammen med folk som har lest tykke bøker "noen" har finansiert, basert på forskning ingen forstår seg på.Les hele intervjuet/saken her: