Tidligere toppsjef i Røde Kors, Odd Gunnar Ramfløy, saksøkte Trygve Hegnar personlig, Vibeke Holth og Hegnar Media AS for 10 millioner kroner, men nå er søksmålet avvist av tingretten.Søksmålet kom etter en artikkelserie i Kapital hvor søskenforholdet mellom Ramfløy og byggmester Peter Aksel Nielsen ble avslørt. Ramfløy skal ha gitt et gigantisk byggeoppdrag, uten anbudsrunde, til et firma kontrollert av ham selv og to brødre.Rett før jul ble Ramfløy dømt til fengsel i fem år og seks måneder for grovt økonomisk utroskap. Han ble dessuten dømt til å betale Røde Kors 12 millioner kroner i erstatning.Etter denne dommmen krevde Hegnar at Ramfløy skulle stille sikkerhet for saksomkostninger på 500.000 kroner, før søksmålet kunne behandles. Dette sa Oslo tingrett seg enig i.- Sikkerheten på 500.000 kroner kan ikke sees innbetalt innen fristen. Søksmålet blir derfor å avvise, skriver tingretten i kjennelsen.Ifølge Ramfløys advokat, Per Danielsen, vil Ramfløy neppe anke kjennelsen.- Ramfløy har ikke en halv million kroner, og han er veldig kjørt etter denne saken, sier Danielsen til N24.