Den europeiske sentralbanken (ESB) regner med å fortsette serien med rentehevinger neste år, muligens til over 4 prosent, dersom bankens scenario for vekst og inflasjonsrisiko slår til, melder Reuters. Dagens ESB-rente ligger på 3,0 prosent.Banken legger i dag til grunn prognoser som tilsier en årlig BNP-vekst på 2,5 prosent. 2007-tallet er ventet et sted mellom 1,6 og 2,6 prosent, mens inflasjonen er ventet et sted mellom 1,9 og 2,9 prosent.