13. mars i år vedtok styret i Norfund en investering i India på 20 millioner dolalr, i strid med de faglige rådene fra Norfunds investeringsavdeling, skriver DN. 13. mars i år vedtok styret i Norfund en investering i India på 20 millioner dolalr, i strid med de faglige rådene fra Norfunds investeringsavdeling, skriver DN. Styreleder Einar Steensnæs og styremedlem Åsa Sildnes ville, i tråd med et kompromissforslag fra fagavdelingen, halvere beløpet, men Borger A. Lenth, Grete Faremo og Marianne Damhaug sørget for flertall for Norfund-sjef Per Emil Lindøes forslag.De fagansvarlige anbefalte ifølge avisen primært at investeringen burde settes til null.- Jeg mente det var riktig å gi uttrykk for et syn som var i overensstemmelse med de faglige vurderingene. Men det var ingen dramatikk her, sier Steensnæs til DN.Norfund skal gå inn med risikokapital der privat kapital ikke tør gå inn.