Det skal bli enklere for norske bedrifter å investere i Kina. Norge og Kina undertegnet i dag en avtale om å opprette en arbeidsgruppe som skal fremme av investeringer. Arbeidsgruppen vil være viktig for norsk næringsliv med aktiviteter i Kina og norske bedrifter som ønsker å gå inn på kinesiske markedet, mener Nærings- og handelsdepartmentet. Det skal bli enklere for norske bedrifter å investere i Kina. Norge og Kina undertegnet i dag en avtale om å opprette en arbeidsgruppe som skal fremme av investeringer. Arbeidsgruppen vil være viktig for norsk næringsliv med aktiviteter i Kina og norske bedrifter som ønsker å gå inn på kinesiske markedet, mener Nærings- og handelsdepartmentet. Avtalen ble undertegnet i forbindelse med at den kinesiske handelsministeren Bo Xilais besøker Norge.- Om lag 200 norske bedrifter har i dag aktiviteter i Kina. Den nyopprettede arbeidsgruppen skal bidra med hjelp når bedriftene møter konkrete utfordringer som har med investeringer å gjøre. Gruppen vil også arbeide med generelle problemstillinger i forbindelse med investeringer i Kina og Norge, sier nærings- og handelsminister Odd Eriksen i en meldnig.