Onsdag møtes Norges Bank til årets nest siste hovedstyremøte. Som vanlig er det mulig å spille på utfallet av rentenmøte, dersom det er ønskelig.Spillselskapet
er blant aktørene som gir deg muligheten å spille på utfallet. Mest igjen får du dersom Norges Bank skulle velge å kutte renten, noe de fleste ser som lite sannsynlig.Oddsene for rentemøtet 1. november er som følger: Mer om hva analytikerne forventer seg av sentralbanksjef Svein Gjedrem i denne omgang .