67 økonomer om eurorenten

Ny undersøkelse blant 67 økonomer tegner et klart bilde av hvordan eurorenten kan utvikle seg de neste månedene.

Politikk

Euro-renten vilt rolig stige til 3,75 prosent raskere enn tidligere antatt som følge av økende inflasjonspress, viser en undersøkelse i regi av Reuters.Undersøkelsen blant 67 økonomer viser at renten er ventet å stige fra dagens 3,25 prosent til 3,5 prosent neste måned. Deretter ventes å renten å øke nye 25 punkter til 3,75 prosent innen utgangen av første kvartal neste år før den er ventet å bli liggende uendret ut året.Siste rentemøte i ESB holdes 12. desember, etterfulgt av Norges Bank dagen etter.

Nyheter
Næringsliv