Budsjettet: Så mye har de flyttet på

Statsbudsjettet er levert fra Stortingets finanskomité - med en interessant vri.

Politikk

Statsbudsjettet for 2007 er levert fra Stortingets finanskomité med minimale endringer. Mest politisk interessant er det at regjeringspartiene kommer KrF i møte ved styrking av frivillig sektor.Aps Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er mannen som leder den mektige finanskomiteen, og som har hatt hovedansvaret for å lose budsjettet gjennom komitébehandlingen. Ettersom Norge for tiden har en flertallsregjering, er budsjettprosessen langt enklere enn under Bondevik-regjeringene.- Regjeringens hovedopplegg blir vedtatt, men vi har kommet til enighet med KrF om å bruke mer på frivillig sektor, herunder rusbekjempelse og styrking av folkehøyskoler. Dette er dekket inn ved å ta fra reserveposten, sier Schjøtt-Pedersen til NTB.SmåpengerI alt er det flyttet på 105 millioner kroner av et statsbudsjett på rundt 700 milliarder.- Budsjettarbeidet har endret seg ganske mye som følge av at vi har en flertallsregjering. Nå gjøres det aller meste i forkant av stortingsbehandlingen, gjennom hyppig og tett kontakt mellom regjeringen og regjeringspartienes fraksjoner i finanskomiteen. Når budsjettet så legges fram, ligger strukturen fast, sier Schjøtt-Pedersen.Finanskomiteens innstilling til statsbudsjett skal debatteres og vedtas i plenum tirsdag 28. november. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv