Cermaq søker

Cermaq søker om flere nye tillatelser i Finnmark.

Politikk

Gjennom datterselskapet Mainstream Norway AS søker Cermaq om tre nye tillatelser i Vest-Finnmark, heter det en pressemelding fra Fiskeridepartementet.I alt kom det inn søknader om 14 nye akvakulturtillatelser i Finnmark innen gårsdagens frist. Ifølge meldingen vil Fiskeridirektoratet Region Finnmark skrive ut tilsagn om tillatelse innen kort tid.

Nyheter
Næringsliv