- Djupedal er kronisk upresis

Hvor mange millioner fikk forskningsmiljøene egentlig? Høyre beskylder kunnskapsminister Øystein Djupedal for å være kronisk upresis.

Politikk

Høyre beskylder kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) for å være kronisk upresis når han omtaler regjeringens forskningsinnsats.I Stortingets muntlige spørretime onsdag ble Djupedal gjentatte ganger konfrontert med forskningssektorens misnøye med bevilgningene på statsbudsjettet. Leder av utdanningskomiteen Ine Marie Eriksen Søreide (H) beskylder Djupedal for arroganse i omgangen med tall.Djupedal sa gjentatte ganger at forskningsbevilgningene var økt med 900 millioner kroner.- Netto økt bevilgning til forskning er 900 millioner kroner. At noen framstiller det som en katastrofe, har jeg vanskelig for å forstå, sier Djupedal til NTB.Søreide sier derimot at dette er nominell økning, og at den reelle økningen er på 360-380 millioner kroner.- 519 millioner kroner er avkastning fra forskningsfondet. Dette er penger som ligger der fra før, så i realiteten har det vært en nedgang i forskningsbevilgningene. At Djupedal ikke tar innover seg protestene fra forskningssektoren, vitner om en utrolig arroganse, sier hun.Djupedal mener opposisjonspartienes engasjement for forskningen står i skarp kontrast til det de gjorde da de selv satt i regjering.- Det har vært en realvekst på 2,3 prosent til forskning. At ambisjonsnivået er høyt, synes jeg er bra, men dette var så langt vi kom i år, sier Djupedal. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv