Dømt for ulovlig bankvirksomhet

To menn er i Oslo tingrett dømt for ulovlig bankvirksomhet.

Politikk

I perioden fra 2001 til 2005 skal vel 225 millioner kroner være overført til diverse selskaper rundt om i Europa, opplyser Økokrim. I perioden fra 2001 til 2005 skal vel 225 millioner kroner være overført til diverse selskaper rundt om i Europa, opplyser Økokrim. Det to fra Værøy og Drammen er dømt til henholdsvis atten og fjorten måneders fengsel. Seks måneder er gjort betinget for mannen fra Drammen.De to drev betalingsformidling til utlandet mot vederlag - såkalt Hawala-virksomhet. Dette er et system som fungerer som et alternativ til vanlig bankvesen, og er basert på tillit. Bare kontaktpersonene i systemet kjenner identiteten til sender og mottaker i transaksjonen. I Norge er internasjonal betalingsformidling forbeholdt Norges Bank og valutabankene, og hawala-systemer er forbudt.De to domfelte opererte nesten uten dokumentasjon, og domfellelsen gjelder derfor også brudd på regler om bokføring, regnskapsoppbevaring og årsoppgjør fordi de to ikke førte regnskap. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv