Krekar kan kastes ut av landet

En fersk dom slår fast at Mullah Krekar kan utvises fra Norge.

Politikk

Borgarting lagmannsrett slår fast at Mullah Krekar kan utvises fra Norge. Ifølge VG Nett er han også dømt til å betale staten 290.000 kroner. Beløpet skal dekke Arbeids- og inkluderingsdepartementets saksomkostninger.Borgarting lagmannsrett slår fast at Mullah Krekar kan utvises fra Norge. Ifølge VG Nett er han også dømt til å betale staten 290.000 kroner. Beløpet skal dekke Arbeids- og inkluderingsdepartementets saksomkostninger.

Nyheter
Næringsliv