Lesbiske får grønt lys?

Bioteknologinemnda kan komme til å anbefale sæddonasjon til lesbiske.

Politikk

Bioteknologinemndas leder Lars Ødegård vil ikke bli overrasket om nemnda kommer til å anbefale at lesbiske par får tillatelse til sæddonasjon.- Jeg kan naturligvis ikke foregripe nemndas beslutninger, men sett i lys av den nåværende nemndas sammensetning, ville jeg ikke bli overrasket om en anbefaling blir resultatet når dette spørsmålet kommer opp, sier Ødegård til NTB.Og Bioteknologinemnda kommer til å behandle sæddonasjonsspørsmålet i løpet av det kommende året.- Regjeringen har varslet at den vil komme med et innspill i denne saken til neste år. Det er opp til nemnda om vi skal vente på dette innspillet, eller om vi skal drøfte saken før. Sikkert er det i hvert fall at dette havner på vårt bord i 2007, sier Ødegård. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv