Mattilsynet advarer bøndene

Mange norske storfebønder følger ikke opp et relativt enkelt krav fra EU. Nå reagerer Mattilsynet.

Politikk

Mange norske storfebønder følger ikke opp et forholdsvis enkelt krav fra EU om at hvert eneste dyr som fødes, forflyttes, kjøpes, selges, slaktes eller dør, skal registreres. Over helgen får samtlige bønder en advarsel fra Mattilsynet.Registeret er sentralt i arbeidet som Mattilsynet refererer til som «Trygg mat». Men mange norske bønder registrerer ikke fødsler eller dødsfall tidsnok, eller de dropper fullstendig registrering og rapportering, skriver Aftenposten.Over helgen sender derfor Mattilsynet ut advarsler til samtlige norske storfebønder. Dersom bøndene fortsetter slurvet, vil EU innføre en ordning der alt norsk storfe må utstyres med egne pass når dyrene skal flyttes på. Dette innebærer at bøndene og tilsynet må utstede egne dokumenter for hvert dyr som skal flyttes til og fra gårder, eller til slakteri.Ifølge Hallgeir Herikstad, regiondirektør og leder for Nasjonalt senter for dyr og animalsk mat under Mattilsynet, bør og må et slikt regime unngås. Passordningen vil ramme samtlige norske storfebønder, ikke bare dem som synder mot registreringen, forklarer han.Det sterkeste virkemidlet Mattilsynet kan ty til, er forbud mot flytting av dyr. Herikstad opplyser at det kan bli aktuelt å vurdere ilegging av forelegg, men da må reglene endres først.Det er ikke bare av hensyn til EU og til håndtering av dyresykdommer at registeret er viktig. Butikkunder skal få vite nøyaktig fra hvilket område og hvilken gård kjøttet stammer, og det går ikke uten et fungerende register. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv