Militær etterretning i kraftig vekst

Antall oppdrag og forespørsler til den militære etterretningstjenesten har økt med 400 prosent siden 2003.

Politikk

Utenriksdepartementet (UD) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) står bak den voldsomme veksten i etterspørselen etter E-tjenestens tjenester. Generalmajor og E-sjef Torgeir Hagen letter ifølge Aftenposten på sløret og informerer om de militære etterretningstjenestene for første gang siden forgjengeren Vilhelm Evang var ute i samme ærend for 44 år siden.Det var under et foredrag i Oslo Militære Samfund at Hagen tallfestet den kraftige økningen i forespørsler, som Aftenposten nå kan plassere hos UD og PST.Ifølge Hagen opplever større deler av offentlig norsk forvaltning nå at hendelser innen deres saksfelter medfører utenrikspolitiske komplikasjoner. Det betyr at E-tjenesten har et økende antall oppdrag som gjelder trusler mot norske sivile og militære interesser utenlands. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv