Økt satsing på digital radio

Kulturdepartementet vil gi P4, Kanal 24 og Radio 2 Digital forlenget digital konsesjon fram til 2020.

Politikk

I løpet av neste år vil 80 prosent av befolkningen kunne ta imot digitale sendinger. I løpet av neste år vil 80 prosent av befolkningen kunne ta imot digitale sendinger. - Hensikten med å forlenge konsesjoner er å sikre stabile rammevilkår slik at de kommersielle radiokanalene skal kunne investere i utbygging av det digitale nettet, sier kulturminister Trond Giske (Ap).P4 hadde digital konsesjon til 2014, men har bedt om forlengelse til 2020. Det etterkommes hvis P4 fortsetter å oppfylle kravet om være allmennkringkaster. Kanal 24 har søkt om digital konsesjon, og får det på samme vilkår som P4.Av likebehandlingshensyn får også Radio 2 Digital tilbud om forlenget konsesjon fram til 2020. Radio 2 Digital er en kommersiell riksdekkende radio som utelukkende sender digitalt. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv