Ser du et dyr som lider?

Mattilsynet krever meldeplikt for dyretragedier, og i grove tilfeller straff hvis du ikke sier fra.

Politikk

Mattilsynet krever at det blir ulovlig å la være å melde fra dersom du vet om dyr som lider.- Det viser seg at mange dyretragedier skyldes personlige tragedier med rusproblemer eller psykiske lidelser. Vi har erfart at helsepersonell noen ganger vet om disse tilfellene, men på grunn av taushetsplikten ikke kan si fra til oss, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud til Nationen.Mattilsynet håper at krav om meldeplikt blir tatt med i den nye dyrevernloven. En slik lovendring er særlig aktuell for personell i kommunale instanser, for eksempel helse-, sosial- og trygdeetatene. Men også naboer, slekt og venner vil få plikt til å melde fra om alvorlige tilfeller, hvis Mattilsynets krav kommer med i loven.- Mattilsynet trenger ikke detaljer om folks helsetilstand, men et vink om hvilke dyrehold som burde kontrolleres nærmere. Den gamle dyrevernloven er 30 år og tar ikke høyde for slike ting, sier Knævelsrud.Hun sier folk som unnlater å melde fra, bør risikere straff i grove tilfeller.En gruppe på seks personer fra Fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet har utarbeidet forslag til lovtekst, men det er usikkert når lovforslaget kommer på høring. Loven skulle være gjeldende fra neste år, men arbeidet har tatt lengre tid enn ventet. Knævelsrud håper nå at loven skal være klar i løpet av 2008. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv