Slik vil han styrke Forsvaret

Generalinspektøren for Hæren foreslår blant annet to års førstegangstjeneste.

Politikk

Generalinspektøren for Hæren, generalmajor Robert Mood, vil rekruttere dobbelt så mange soldater som i dag og ha muligheten til å holde på dem i opptil to år.Mood mener framtidens hær må bygge på god tilgang til rekrutter, både kvinnelige og mannlige.- Også fundamentet for framtidens hær må bygges på verneplikten, sier Mood til Dagsavisen.I dag er rundt 4.000 norske soldater årlig inne og avtjener førstegangstjeneste i Hæren.Mood vil ikke bare ha flere rekrutter. Han vil også holde på dem lenger.- Skal vi utvide tjenesten til to år, må vi se på flere tiltak for å gjøre dette mer attraktivt. En av tingene er å avlønne soldatene bedre i andre halvdel, sier Mood.I tillegg kan det bli aktuelt at kompetansen soldatene får i Forsvaret, kvalifiserer som formell utdanning, og at den gir studiepoeng.Han foreslår videre at Forsvaret kaller inn soldater minst to ganger hvert år. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv