Sliter med å enes om klimaforpliktelser

Landene på FNs klimamøte forsøkte fredag å bli enige om når forhandlinger om Kyotoavtalens etterfølger skal starte, og om hvor store utslippskutt som er nødvendig.

Politikk

Representanter for de viktigste landene møttes bak lukkede dører for å diskutere den videre fremgangen i arbeidet med å finne en erstatter for Kyotoavtalen, som utløper i 2012. Men landene var fredag formiddag verken blitt enige om når forhandlingene om en ny avtale formelt skal starte, eller når de skal være sluttført. Partene var heller ikke enige om hvordan Kyotoavtalen skal kontrolleres. Representanter for de viktigste landene møttes bak lukkede dører for å diskutere den videre fremgangen i arbeidet med å finne en erstatter for Kyotoavtalen, som utløper i 2012. Men landene var fredag formiddag verken blitt enige om når forhandlingene om en ny avtale formelt skal starte, eller når de skal være sluttført. Partene var heller ikke enige om hvordan Kyotoavtalen skal kontrolleres. Også et russisk forslag om at land skal kunne slutte seg til Kyotoavtalen uten bindende forpliktelser ble tatt opp på konferansens siste dag. Landene ble enige om å utsette en beslutning om at lagring av CO2 - å ta CO2 direkte fra utslippskilden og pumpe den inn i lagre under bakken - skal inkluderes i Kyotoavtalens såkalte grønne utviklingsmekanisme (CDM).Poenget med denne er at industriland skal kunne investere i tiltak som vil begrense utslipp i utviklingsland. Industriland vil til gjengjeld få regnet inn reduserte utslipp i utviklingsland med i sine egne forpliktelser.Temperaturen i atmosfæren steg med 0,6 grader fra 1900 til 1990. Ett mål som har vært skissert i Nairobi, er at temperaturen ikke skal øke med mer enn 2 grader innen 2100. Men dette er mer et politisk enn et vitenskapelig mål, fordi det er uklart hvilke følger en slik temperaturstigning vil få for værsystemer, nedbørsmønstre og det biologiske mangfoldet. For å nå dette målet må utslippene av klimagasser reduseres med rundt 50 prosent innen 2050 i forhold til 1990-nivå.

Nyheter
Næringsliv