- Jeg var på flere kommunistkongresser. Jeg rapporterte fra alle, sier Gundersen til Klassekampen.Nylig har Dag Seierstad (SV) anklaget Gundersen for å være informant. Seierstad mener å kunne bevise at jusprofessor Fridtjof Frank Gundersen var informant for Overvåkningspolitiet (POT) etter å ha fått innsyn i mappa si. Etter en kongress i Moskva i 1961 skal Gundersen ha rapportert til POT om Seierstad og tidligere SV-nestleder Hilde Bojer.- Jeg må understreke at det var til etterretningen, altså det militære, jeg rapporterte, og ikke til overvåkingen, sier han.Likevel fikk overvåkingen hans rapporter, uten at Gundersen kan svare for hvorfor dette skjedde.