- Det er vanskelig for selskapene å oppdage kriminaliteten, og når det oppdages, er det ikke sikkert at selskapene ønsker å levere en anmeldelse, sier han til Dagsavisen. - Det er vanskelig for selskapene å oppdage kriminaliteten, og når det oppdages, er det ikke sikkert at selskapene ønsker å levere en anmeldelse, sier han til Dagsavisen. Fløisbonn mener at dersom et selskap anmelder datakriminalitet, vedkjenner det seg samtidig at det har systemer som kan misbrukes. De ønsker kanskje derfor å ordne opp selv i stedet for å gjøre dette kjent, sier han.Han tror også selskaper kan la være å anmelde fordi de vet at henleggelsesprosenten hos politiet er høy. Politidistriktene mangler ofte den nødvendige kunnskapen for å etterforske denne typen saker. Andre lovbrudd blir prioritert i stedet.Av rundt 600 anmeldelser av datakriminalitet i fjor, var det bare 20 saker der etterforskningen ble flyttet fra politidistriktene til Kripos. (©NTB)