Bank of Japan holdt etter et møte i dag styringsrenten uendret på 0,25 prosent, og vil blant annet avvente tall på privat forbruk.Beslutningen var enstemmig, og i tråd med forventning hos 41 av 52 økonomer som Bloomberg hadde vært i kontakt med.