Ansatte slår alarm om nye redningshelikoptre

Ansatte ved Hovedredningssentralene på Sola og i Bodø slår alarm om de nye redningshelikoptrene.

Politikk

Nye redningshelikoptre har for liten rekkevidde og kapasitet, advarer ansatte ved Hovedredningssentralene på Sola og i Bodø.Luftforsvaret har hatt opsjon på 14 helikoptre av typen NH-90 i seks år, uten å benytte seg av forkjøpsretten.- Opsjonsmodellen tilfredsstiller ikke de strenge kravene som stilles til et norsk redningshelikopter, sier redningsinspektør Tor Eivind Moss ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge på Sola til Stavanger Aftenblad.Moss er leder for personalforeningen ved Hovedredningssentralene i sør og nord på henholdsvis Sola og Bodø. Han uttaler seg på vegne av de ansatte ved begge sentralene.Luftforsvaret bestilte i 2001 til sammen 14 helikoptre til 5,5 milliarder kroner til bruk av Kystvakten og de spanskbygde fregattene i Sjøforsvaret. Samtidig ble det tatt opsjon på kjøp av ti maskiner av samme type for 2,5 milliarder kroner til erstatning for de eldre Sea King-helikoptrene i redningstjenesten.Avgjørelsen om å innfri opsjonen har stadig blitt utsatt, men siste frist faller 1. februar.NH-90 vil ha kortere rekkevidde og mindre kapasitet enn Sea King-helikoptrene fra 1973 som skal erstattes. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv