Hva skjer i amerikansk økonomi?

Forbrukerne er den store drivkraften i amerikansk økonomi. I dag kommer to viktige nøkkeltall i så måte.

Politikk

Resultatsesongen er i gang, men ikke for alvor før i neste uke. Sparebanken Vest vil avholde en presentasjon av tallene som ble offentliggjort i går. Sted Shippingklubben og tid 08.15.Utenlands skal et selskap som Verizon legge frem sine tall.Dagens statistikk er som følger:Japan:KPI i januarØMU:Pengemengdeveksten (M3) i desemberUSA:Ordreinngang varige goder i desember klokken 14.30USA:Salg nye boliger i desember klokken 16.00SSB: Bedrifter, per 1. januar 2007SSB: Befolkningsstatistikk. Barn, 1. januar 2006SSB: Engroshandel, prisindeks, 4. kv. 2006SSB: Finansielle sektorbalanser, husholdningenes finansregnskap. 3.kv. 2006SSB: Åpnede konkurser, 4. kvartal 2006Ellers fortsetter samfunnsøkonomenes valutaseminar på Sanderstølen, i dag med et foredrag av visesentralbanksjef Jarle Bergo.Innenriks merker vi oss følgende hendelser:Oslo: Regjeringen inviterer til samråd om CO2-håndtering på Kårstø.Sandvika: Kristelig Folkeparti har lokallagslederkonferanse.Oslo: Oslo Høyre avholder årsmøte.Brussel: Utenriksminister Jonas Gahr Støre deltar på uformelt NATO-utenriksministermøte.Oslo: Arne Næss fyller 95 år.

Nyheter
Næringsliv