Det er mindretallet med utvalgets leder, sorenskriver Knut Rønning i spissen, som ønsker at man bør få egne bestemmelser i norsk straffelov som gjør det straffbart å vise nettsider med blant annet barneporno. Men også nettsteder der man kan laste ned musikk og filmer og som opptrer i strid med opphavsrettighetene, bør etter mindretallets mening forbys og med loven i ryggen kunne filtreres bort. Det er mindretallet med utvalgets leder, sorenskriver Knut Rønning i spissen, som ønsker at man bør få egne bestemmelser i norsk straffelov som gjør det straffbart å vise nettsider med blant annet barneporno. Men også nettsteder der man kan laste ned musikk og filmer og som opptrer i strid med opphavsrettighetene, bør etter mindretallets mening forbys og med loven i ryggen kunne filtreres bort. Flertallet mener at slike bestemmelser ikke vil ramme dem som produserer nettsider med ulovlig innhold, men bare dem som legger til rette for kommunikasjon på nettet, altså nettleverandørene.Flertallet mener også at mange lovlige nettsider vil bli filtrert bort dersom man innfører en lovfestet rett til nettfiltrering. Begrunnelsen er at man må blokkere en hel server i tilfelle visse nettsider skal lukes bort. Hvis man blokkerer en hel server, vil mange lovlige nettsteder renskes bort.- Jeg mener at forslaget er en ren sensurbestemmelse som betyr at man vil filtrere bort ting fra utlandet som man ikke liker, sier utvalgsmedlem Svein Willassen, som er stipendiat fra NTNU i Trondheim. (©NTB)